Industri Energi leverer varene.

Uten Industri Energi og LO hadde det aldri kommet på plass en «oljepakke» fra stortinget. Nå ser vi at oljepakken utløser akkurat det vi har krevd og forventet, nemlig feltutbygging og flere arbeidsplasser. En stor takk til Industri Energi, LO, og tillitsvalgte på alle plan, samt takk til oljeselskapene som leverer til bestillingen. se mer her https://www.industrienergi.no/nyhet/svaert-gledelig-at-oljeselskapene-na-leverer-slik-vi-har-krevd/