Etter to dager med forhandlinger med Norsk olje og gass er det brudd i forhandlingene om oljeserviceavtalen (OSA).

Industri Energis forhandlingsleder, Lill-Heidi Bakkerud, sier at avstanden mellom partene er for stor til å fortsette forhandlingene.

-Vi har en klar forventning om at denne bransjen skal ha gode, trygge og forutsigbare arbeidsplasser i Norge, sier Bakkerud.

Oljeserviceoppgjøret går dermed til mekling. Vi kommer tilbake med tidspunkt, så snart dette er klart.

Oljeserviceavtalen er en normallønnsavtale der det meste avgjøres i de sentrale forhandlingene mellom Industri Energi og arbeidsgivernes organisasjon Norsk olje og gass. I år er det hovedoppgjør, hvor det forhandles om alle bestemmelsene i tariffavtalene. Det er full streikerett.

Oljeserviceavtalen (OSA) omfatter cirka 5800 Industri Energi-medlemmer, inkludert de som jobber i tilslutningsbedrifter.

Disse jobber i leverandørselskaper i olje- og gassindustrien i selskaper som Baker Hughes, Altus Intervention, Aker Subsea, IKM Subsea, Halliburton, Schlumberger, Subsea 7, Weatherford, RelyOnNutec, Oceaneering med flere.

Vi kommer med mer informasjon om lønnsoppgjøret og mekling når dette foreligger.

mvh

Weatherfordklubben


I dag 26. mai startet OSA-forhandlingene i årets mellomoppgjør. Det er som nevnt et mellomoppgjør, der det kun forhandles om lønn på tariffavtalens matrise for offshoreansatte i oljeservice. Forhandlingene kan følges her: https://www.industrienergi.no/nyhet/lonnsforhandlingene-for-oljeservice-har-startet/

De sentrale forhandlingene i årets mellomoppgjør for Oljeservice er berammet til 26. og 27. mai. Som kjent er det kun økonomi som skal forhandles i mellomoppgjør, og det er således lønnsmatrisen for sokkelansatte på oljeservice det forhandles på. Lønnsforhandlinger for landansatte skal som vanlig forhandles lokalt. Forhandlingsdato for lokale forhandlingene er ikke berammet foreløpig, men en eller annen gang etter sommerferien er mest sannsynlig. Informasjon om lokale forhandlinger kommer etter hvert. Informasjon om OSA-forhandlingene legges ut på https://www.industrienergi.no/

Dette har vi sett frem til. Forbundet har gjort en del omorganiseringer som skal gjøre det mye enklere for både tillitsvalgte og medlemmer å komme i kontakt med forbundet. Det er ikke alltid at tillitsvalgte har kunnskap om absolutt alt, i så måte er det glimrende å kunne få raske svar fra kunnskapsrike kolleger i Industri Energi. I den nye «medlemshjelpen» loves raskt respons på henvendelser, og tydelige linjer for hvor ulike saker skal penses. Det gledes Les mer om medlemshjelpen her: https://www.industrienergi.no/nyhet/na-styrkes-medlemshjelpen/

Advokatene i HELP advokatforsikring gjennomfører en serie med gratis webinar om ulike juridiske tema. Her er det mulig for alle medlemmer å delta. Les mer og meld deg på dersom dette er av interesse for deg. https://www.industrienergi.no/nyhet/ny-serie-webinarer-fra-help-advokatforsikring/

Bedriften har bestemt at fra 1. februar blir det endringer i vaktordningene. Det blir mindre ukesvakter. Det er generelt sett en god ting.

Vi synes derimot dette er litt lite gjennomtenkt for det er behov for vakter. Løsningen til bedriften er å samle inn telefon nummer til ansatte og lage en telefonliste. Dette er ikke helt etter boka med tanke på personvernet til den ansatte. Det er heller ingen sikkerhet i at man faktisk får tak i noen, for fritid er fritid.

Dersom nummer samles inn og man har akseptert at man kan bli nødt til å stille på arbeid, vil vi mene at dette er sammenlignbart med aml § 10-4 nr. 3 – altså beredskap utenfor arbeidsstedet. Da skal arbeidsplan være på plass og minst 1/7 del av tiden skal innregnes i den alminnelige arbeidstiden.

Noen ansatte har ytret at de ikke ønsker å bli kontaktet på fritiden. Din leder har full rett til å kontakte deg utenfor arbeidstid for spørsmål som angår avtalen mellom deg og bedriften. Spørsmål om man kan jobbe vil være avtalemessig, mens å svare på jobbrelevante spørsmål vil starte overtidstakstameteret. Leder har altså et tjenestelig formål til å kontakte deg, andre ansatte i bedriften vil ikke nødvendigvis ha dette.

Klubben vil snarest kontakte bedriften for å finne ut mer om hva som skjer.

I klubbens vedtekter er det nedfelt at det skal avholdes årsmøte årlig innen 1. april. Den plutselige nedstengingen av landet førte til at de planene falt i fisk. Senere gjorde anbefalingene fra myndighetene et tradisjonelt årsmøte vanskelig å gjennomføre. Elektronisk årsmøte var ikke engang i tankene våre da.

Etter som tiden gikk var det alltid bare en mer sak som skulle avsluttes, og sånn gikk tiden raskt. Hele dette året har vært en stor øvelse i endringer. Både hvordan man jobber og hvordan man løser gjøremål på fritiden.

Vedtektene sier ikke at det skal være et fysisk møte, det er liksom underforstått fra gammelt av. Alle vedtektene i klubben er utformet med tanke på normalsituasjonen der det faktisk er mulig å møtes fysisk. Det er ikke en intensjonsdybde for situasjoner der dette ikke lar seg gjøre på lovlig vis. Dette er uansett kun saksbehandlingsregler vi snakker om. Dersom styret fastsetter en annen forsvarlig behandlingsform for årsmøte, vil vedtakene like fullt være gyldige med mindre det må antas at vedtakene ville fått et annet innhold hvis de var blitt behandlet i et fysisk møte.

Fremover

Årsmøtet for 2021 vil også etter all sannsynlighet bli avholdt elektronisk. Selv om vaksine ser ut til å være på vei vil det fortsatt være nødvendig å holde avstand og unngå unødig fysisk kontakt. Det nye styret vil komme med mer informasjon om dette på nyåret.

Det positive med elektronisk årsmøte er at flere får mulighet til å delta. Våre medlemmer er spredt over hele landet og det er en viss urettferdighet at det kun er Stavanger og omeng som har mulighet til å delta på et årsmøte. For, årsmøtet er for alle og alle skal ha mulighet til å påvirke dette med sin deltagelse. Sånn har det ikke vært, men med elektronisk møte kan dette gjennomføres.

Det er fortsatt utfordringer selvfølgelig. Vi er slett ikke sikre på en god måte å gjennomføre avstemninger. Til dels kan avstemninger utføres med innebygde funksjoner i eksempelvis Teams. Vi har ikke fått testet ut dette godt nok til å føle oss trygge på slik avstemning. Spesielt med tanke på hybridmøter der man har elektroniske deltagere samt fysiske deltagere på samme tid. Frem til neste årsmøte er dette noe styret vil se inn på. Bare de beste løsninger er gode nok for medlemmene!

Da har endelig forhandlingene for oljeservice startet. Etter flere forsinkelser startet forhandlingene om revidering av Oljeserviceavtalen opp i dag tirsdag 20. oktober. Det er satt av to dager til forhandlingene som foregår i Norsk Olje og Gass sine lokaler på Forus. Forhandlingene kan følges her https://www.industrienergi.no/nyhet/hovedoppgjoret-2020-forhandlingene-om-oljeserviceavtalen-har-startet/