Tag Archive for: personvern

Bedriften har bestemt at fra 1. februar blir det endringer i vaktordningene. Det blir mindre ukesvakter. Det er generelt sett en god ting.

Vi synes derimot dette er litt lite gjennomtenkt for det er behov for vakter. Løsningen til bedriften er å samle inn telefon nummer til ansatte og lage en telefonliste. Dette er ikke helt etter boka med tanke på personvernet til den ansatte. Det er heller ingen sikkerhet i at man faktisk får tak i noen, for fritid er fritid.

Dersom nummer samles inn og man har akseptert at man kan bli nødt til å stille på arbeid, vil vi mene at dette er sammenlignbart med aml § 10-4 nr. 3 – altså beredskap utenfor arbeidsstedet. Da skal arbeidsplan være på plass og minst 1/7 del av tiden skal innregnes i den alminnelige arbeidstiden.

Noen ansatte har ytret at de ikke ønsker å bli kontaktet på fritiden. Din leder har full rett til å kontakte deg utenfor arbeidstid for spørsmål som angår avtalen mellom deg og bedriften. Spørsmål om man kan jobbe vil være avtalemessig, mens å svare på jobbrelevante spørsmål vil starte overtidstakstameteret. Leder har altså et tjenestelig formål til å kontakte deg, andre ansatte i bedriften vil ikke nødvendigvis ha dette.

Klubben vil snarest kontakte bedriften for å finne ut mer om hva som skjer.