Tag Archive for: sykepenger

Det har i de siste dagene gått ut et skriv til en del ansatte om at Weatherford ikke vil utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden for ansatte som reiser i tråd med nasjonale myndigheters reiseråd og havner i karantene ved hjemkomst.

Utfordringen her er at saken egentlig er mellom bedriften og NAV. Hvis bedriften skal nekte å betale sykepenger så må de bestride sykemeldingen den ansatte leverer, og dette har de selvsagt full rett til å gjøre. Det fører til behandlingstid hos et allerede overbelastet NAV, og til syvende og sist – så lenge reiserådene til FHI er fulgt – vil den ansatte få utbetaling av NAV og NAV vil kreve tilbake fra bedriften.

Den neste delen av saken er dekking av det som mangler mellom NAV sin sykelønn og ordinær lønn. Vi har avtalefestet i særavtalen punkt 1.3 at sykelønn er 100% lønn. Denne kan ikke bedriften ensidig endre, og det vil bli kjørt gjennom vanlig saksgang.

Før dette blir en realitet er det ikke så mye vi kan gjøre. Bedriften har uttrykt de ikke ønsker å snakke med oss, og vi mener vi har rett forståelse av dette etter samtaler med IndustriEnergi sentralt og NAV.

Husk at dersom man reiser på tross av FHI sine reiseråd så vil man ikke ha rett på sykepenger om man havner i karantene! Det kalles selvpåført karantene og dekkes ikke!

Selv om reiserådene nå sannsynligvis endres håper vi i klubbstyret at folk ikke glemmer den spesielle situasjonen som er i verden. Selv om det ikke lengre frarådes å reise betyr ikke det at det anbefales å reise.

Noen relevante linker: