«I henhold til Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-5 skal fagforeningene utpeke hvedverneombudet»

«Fagforeningene Indistri Energi og Tekna i Weatherford Norge har sammen bestemt at de ikke vil direkte utpeke HVO, men at det i forkant skal avholdes et demokratisk flertallsvalg. Fagforeningene vil deretter utpeke kandidaten som har fått flest stemmer ved valget»

I henhold til innstilling fra valgkomiteen utpekte Industri Energi Weatherfordklubben og TEKNA Helge Seglem til Hovedverneombud for to år, gjeldende fra 13/1-2020

Vi ønsker Helge velkommen som nyinnsatt Hovedverneombud, han er allerede godt i gang med sitt virke. Samtidig takker vi av Stig Magne for lang og tro tjeneste i vervet.