Årsmøte i Weatherfordklubben må avlyses på grunn av Coronavirus.

For å forebygge spredning av Coronavirus må vi dessverre avlyse årsmøte i Weatherfordklubben som skulle avholdes onsdag 25. mars. Klubben vil selvsagt etterleve retningslinjer og restriksjoner gitt av helsemyndigheter https://www.fhi.no/ og av Weatherford Norge. Vi ber medlemmene følge med på bedriftsinterne oppdateringer som sendes ut pr. e-post til alle ansatte fortløpende og forholde seg til disse.

Industri Energi avlyser arrangementer, kurs og konferanser

Her finnes en del informasjon om de arbeidsrettslige sidne.