Sikkerhets og beredskapskurs for offshoreansatte får forlenget gyldighet

Norsk olje og gass forlenger gyldigheten på sikkerhets og beredskapskurs https://enerwe.no/covid-19-hms-offshore/forlenger-gyldighet-pa-sikkerhets–og-beredskapskurs-pa-ubestemt-tid/357874?fbclid=IwAR1JzvuRrID7BXJjAq2fgxLNBPMC4f5qSREKtV1acKkhbX20iXkrnD098nU