Medlemshjelpen

Dette har vi sett frem til. Forbundet har gjort en del omorganiseringer som skal gjøre det mye enklere for både tillitsvalgte og medlemmer å komme i kontakt med forbundet. Det er ikke alltid at tillitsvalgte har kunnskap om absolutt alt, i så måte er det glimrende å kunne få raske svar fra kunnskapsrike kolleger i Industri Energi. I den nye «medlemshjelpen» loves raskt respons på henvendelser, og tydelige linjer for hvor ulike saker skal penses. Det gledes Les mer om medlemshjelpen her: https://www.industrienergi.no/nyhet/na-styrkes-medlemshjelpen/