,

Mellomoppgjøret 2021

De sentrale forhandlingene i årets mellomoppgjør for Oljeservice er berammet til 26. og 27. mai. Som kjent er det kun økonomi som skal forhandles i mellomoppgjør, og det er således lønnsmatrisen for sokkelansatte på oljeservice det forhandles på. Lønnsforhandlinger for landansatte skal som vanlig forhandles lokalt. Forhandlingsdato for lokale forhandlingene er ikke berammet foreløpig, men en eller annen gang etter sommerferien er mest sannsynlig. Informasjon om lokale forhandlinger kommer etter hvert. Informasjon om OSA-forhandlingene legges ut på https://www.industrienergi.no/