Etter to dager med forhandlinger med Norsk olje og gass er det brudd i forhandlingene om oljeserviceavtalen (OSA).

Industri Energis forhandlingsleder, Lill-Heidi Bakkerud, sier at avstanden mellom partene er for stor til å fortsette forhandlingene.

-Vi har en klar forventning om at denne bransjen skal ha gode, trygge og forutsigbare arbeidsplasser i Norge, sier Bakkerud.

Oljeserviceoppgjøret går dermed til mekling. Vi kommer tilbake med tidspunkt, så snart dette er klart.

Oljeserviceavtalen er en normallønnsavtale der det meste avgjøres i de sentrale forhandlingene mellom Industri Energi og arbeidsgivernes organisasjon Norsk olje og gass. I år er det hovedoppgjør, hvor det forhandles om alle bestemmelsene i tariffavtalene. Det er full streikerett.

Oljeserviceavtalen (OSA) omfatter cirka 5800 Industri Energi-medlemmer, inkludert de som jobber i tilslutningsbedrifter.

Disse jobber i leverandørselskaper i olje- og gassindustrien i selskaper som Baker Hughes, Altus Intervention, Aker Subsea, IKM Subsea, Halliburton, Schlumberger, Subsea 7, Weatherford, RelyOnNutec, Oceaneering med flere.

Vi kommer med mer informasjon om lønnsoppgjøret og mekling når dette foreligger.

mvh

Weatherfordklubben


I dag 26. mai startet OSA-forhandlingene i årets mellomoppgjør. Det er som nevnt et mellomoppgjør, der det kun forhandles om lønn på tariffavtalens matrise for offshoreansatte i oljeservice. Forhandlingene kan følges her: https://www.industrienergi.no/nyhet/lonnsforhandlingene-for-oljeservice-har-startet/

De sentrale forhandlingene i årets mellomoppgjør for Oljeservice er berammet til 26. og 27. mai. Som kjent er det kun økonomi som skal forhandles i mellomoppgjør, og det er således lønnsmatrisen for sokkelansatte på oljeservice det forhandles på. Lønnsforhandlinger for landansatte skal som vanlig forhandles lokalt. Forhandlingsdato for lokale forhandlingene er ikke berammet foreløpig, men en eller annen gang etter sommerferien er mest sannsynlig. Informasjon om lokale forhandlinger kommer etter hvert. Informasjon om OSA-forhandlingene legges ut på https://www.industrienergi.no/

Da har endelig forhandlingene for oljeservice startet. Etter flere forsinkelser startet forhandlingene om revidering av Oljeserviceavtalen opp i dag tirsdag 20. oktober. Det er satt av to dager til forhandlingene som foregår i Norsk Olje og Gass sine lokaler på Forus. Forhandlingene kan følges her https://www.industrienergi.no/nyhet/hovedoppgjoret-2020-forhandlingene-om-oljeserviceavtalen-har-startet/

Oprinnelig skulle vi hatt tarifforhandlinger mellom Industri Energi og Norsk Olje og Gass i slutten av september måned. På grunn av brudd i forhandlingene på OBF-området (sokkel) https://www.industrienergi.no/nyhet/hovedoppgjoret-2020-brudd-i-sokkelforhandlingene/ med påfølgende mekling, er våre forhandlinger for oljeservice utsatt til 20. oktober.

Tariffkonferanse for Oljeservice avholdes elektronisk via Teams onsdag 2. september. Sentrale tariff og lønnsforhandlinger mellom Industri Energi og Norsk Olje og Gass er berammet til 28. og 29. september. Om forhandlingene vil foregå fysisk «over bordet» er foreløpig ikke avklart. Hvordan utfallet av de sentrale forhandlingene blir vites ikke. Det er vel ikke ukjent at oljeservice ofte trenger hjelp av riksmekleren for å komme til enighet (eller uenighet) Da det er hovedoppgjør i år er jo også streik en mulighet, selv om vi håper å lande oppgjøret uten en konflikt.

Weatherfordklubben regner med at bedriften berammer lokale forhandlinger så snart som mulig etter at det sentrale oppgjøret er på plass.

I dag 10. mars starter «vårens vakreste eventyr» Lønnsoppgjøret.

LOs største forbund i privat sektor, Fellesforbundet, er først ut i forhandlinger. Her legges føringene for videre forbundsvise forhandlinger gjennom hele våren. Alt du ønsker å vite om forhandlingene kan du finne her https://www.lo.no/hva-vi-mener/tariff-2019/nyheter-om-tariff-2019/nar-far-du-vite-resultatet-av-arets-lonnsoppgjor/