,

Tarifforhandlinger

Tariffkonferanse for Oljeservice avholdes elektronisk via Teams onsdag 2. september. Sentrale tariff og lønnsforhandlinger mellom Industri Energi og Norsk Olje og Gass er berammet til 28. og 29. september. Om forhandlingene vil foregå fysisk «over bordet» er foreløpig ikke avklart. Hvordan utfallet av de sentrale forhandlingene blir vites ikke. Det er vel ikke ukjent at oljeservice ofte trenger hjelp av riksmekleren for å komme til enighet (eller uenighet) Da det er hovedoppgjør i år er jo også streik en mulighet, selv om vi håper å lande oppgjøret uten en konflikt.

Weatherfordklubben regner med at bedriften berammer lokale forhandlinger så snart som mulig etter at det sentrale oppgjøret er på plass.