,

Tarifforhandlingene for oljeservice er utsatt

Oprinnelig skulle vi hatt tarifforhandlinger mellom Industri Energi og Norsk Olje og Gass i slutten av september måned. På grunn av brudd i forhandlingene på OBF-området (sokkel) https://www.industrienergi.no/nyhet/hovedoppgjoret-2020-brudd-i-sokkelforhandlingene/ med påfølgende mekling, er våre forhandlinger for oljeservice utsatt til 20. oktober.