For å forebygge spredning av Coronavirus må vi dessverre avlyse årsmøte i Weatherfordklubben som skulle avholdes onsdag 25. mars. Klubben vil selvsagt etterleve retningslinjer og restriksjoner gitt av helsemyndigheter https://www.fhi.no/ og av Weatherford Norge. Vi ber medlemmene følge med på bedriftsinterne oppdateringer som sendes ut pr. e-post til alle ansatte fortløpende og forholde seg til disse.

Industri Energi avlyser arrangementer, kurs og konferanser

Her finnes en del informasjon om de arbeidsrettslige sidne.

I dag 10. mars starter «vårens vakreste eventyr» Lønnsoppgjøret.

LOs største forbund i privat sektor, Fellesforbundet, er først ut i forhandlinger. Her legges føringene for videre forbundsvise forhandlinger gjennom hele våren. Alt du ønsker å vite om forhandlingene kan du finne her https://www.lo.no/hva-vi-mener/tariff-2019/nyheter-om-tariff-2019/nar-far-du-vite-resultatet-av-arets-lonnsoppgjor/

Fredag 20. Desember 2019 arrangerte Weatherfordklubben julebord for aller første gang.

Julebordet kom i stand etter årsmøtevedtak i 2019, og klubbstyret satte i gang arbeidet med utredning og planlegging på høsten. På anbefalinger falt valget på MS Sandnes som ligger til kai i vågen i Stavanger, og tidlig i desember ble påmelding sendt ut. I ettertid har vi lært at innbydelsen nok kunne vært sent ennå tidligere, men det skal likevel nevnes at over 80 % av påmeldingene kom i løpet av siste uken før julebordet. Helt som normalt altså. 40 pax meldte seg på og ville komme på fest. Vi i styre synes at ut fra forutsetningene er det et respektabelt antall.

Fasilitetene på MS Sandnes passet perfekt til julebord og julebuffeten vi fikk servert smakte fortreffelig. Alt fra gløgg som velkomstdrink til ribbe,pinnekjøtt og riskrem var meget godt tilberedt, og var sammen med vennlig og serviceinnstilt personale om bord, med på å sette en herlig julestemning. Trond Gundersen gjorde en fremragende jobb med gitar og vokal, og satte oss alle i god feststemning. Tusen takk til alle dere gode kolleger for at dere gjorde Weatherfordklubbens første julebord til en knallfin kveld. Takk også for alle de gode tilbakemeldingene fra dere. Husk å fremsnakke julebordet når anledningen byr seg slik at det når ut til så mange som mulig.

Det får bli opp til medlemmene på årsmøte å foreslå og bestemme om det skal bli flere julebord i fremtiden.

«I henhold til Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-5 skal fagforeningene utpeke hvedverneombudet»

«Fagforeningene Indistri Energi og Tekna i Weatherford Norge har sammen bestemt at de ikke vil direkte utpeke HVO, men at det i forkant skal avholdes et demokratisk flertallsvalg. Fagforeningene vil deretter utpeke kandidaten som har fått flest stemmer ved valget»

I henhold til innstilling fra valgkomiteen utpekte Industri Energi Weatherfordklubben og TEKNA Helge Seglem til Hovedverneombud for to år, gjeldende fra 13/1-2020

Vi ønsker Helge velkommen som nyinnsatt Hovedverneombud, han er allerede godt i gang med sitt virke. Samtidig takker vi av Stig Magne for lang og tro tjeneste i vervet.

Da var vi endelig klar med den nye nettsiden til Weatherfordklubben