Weatherfordklubben har tatt inn munnbind. Dersom du ønsker disse er det bare å kontakte en tillitsvalgt eller stikke innom klubbkontoret å hente. Munnbind er også tilgjengelig hos personellkoordinatorene i TRS og Liner. «Løp og hent» Vi bestiller fortløpende etter behov.

Oprinnelig skulle vi hatt tarifforhandlinger mellom Industri Energi og Norsk Olje og Gass i slutten av september måned. På grunn av brudd i forhandlingene på OBF-området (sokkel) https://www.industrienergi.no/nyhet/hovedoppgjoret-2020-brudd-i-sokkelforhandlingene/ med påfølgende mekling, er våre forhandlinger for oljeservice utsatt til 20. oktober.

Tariffkonferanse for Oljeservice avholdes elektronisk via Teams onsdag 2. september. Sentrale tariff og lønnsforhandlinger mellom Industri Energi og Norsk Olje og Gass er berammet til 28. og 29. september. Om forhandlingene vil foregå fysisk «over bordet» er foreløpig ikke avklart. Hvordan utfallet av de sentrale forhandlingene blir vites ikke. Det er vel ikke ukjent at oljeservice ofte trenger hjelp av riksmekleren for å komme til enighet (eller uenighet) Da det er hovedoppgjør i år er jo også streik en mulighet, selv om vi håper å lande oppgjøret uten en konflikt.

Weatherfordklubben regner med at bedriften berammer lokale forhandlinger så snart som mulig etter at det sentrale oppgjøret er på plass.

Det har i de siste dagene gått ut et skriv til en del ansatte om at Weatherford ikke vil utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden for ansatte som reiser i tråd med nasjonale myndigheters reiseråd og havner i karantene ved hjemkomst.

Utfordringen her er at saken egentlig er mellom bedriften og NAV. Hvis bedriften skal nekte å betale sykepenger så må de bestride sykemeldingen den ansatte leverer, og dette har de selvsagt full rett til å gjøre. Det fører til behandlingstid hos et allerede overbelastet NAV, og til syvende og sist – så lenge reiserådene til FHI er fulgt – vil den ansatte få utbetaling av NAV og NAV vil kreve tilbake fra bedriften.

Den neste delen av saken er dekking av det som mangler mellom NAV sin sykelønn og ordinær lønn. Vi har avtalefestet i særavtalen punkt 1.3 at sykelønn er 100% lønn. Denne kan ikke bedriften ensidig endre, og det vil bli kjørt gjennom vanlig saksgang.

Før dette blir en realitet er det ikke så mye vi kan gjøre. Bedriften har uttrykt de ikke ønsker å snakke med oss, og vi mener vi har rett forståelse av dette etter samtaler med IndustriEnergi sentralt og NAV.

Husk at dersom man reiser på tross av FHI sine reiseråd så vil man ikke ha rett på sykepenger om man havner i karantene! Det kalles selvpåført karantene og dekkes ikke!

Selv om reiserådene nå sannsynligvis endres håper vi i klubbstyret at folk ikke glemmer den spesielle situasjonen som er i verden. Selv om det ikke lengre frarådes å reise betyr ikke det at det anbefales å reise.

Noen relevante linker:

Uten Industri Energi og LO hadde det aldri kommet på plass en «oljepakke» fra stortinget. Nå ser vi at oljepakken utløser akkurat det vi har krevd og forventet, nemlig feltutbygging og flere arbeidsplasser. En stor takk til Industri Energi, LO, og tillitsvalgte på alle plan, samt takk til oljeselskapene som leverer til bestillingen. se mer her https://www.industrienergi.no/nyhet/svaert-gledelig-at-oljeselskapene-na-leverer-slik-vi-har-krevd/

Dersom du mottar permitteringsvarsel fra bedriften må du umiddelbart melde deg hos NAV https://www.nav.no/no/person

Permitteringsregelverket endres nesten daglig i disse koronatider, for oppdatert informasjon, spørsmål og svar vedrørende permitteringsregler mm kan denne siden være nyttig

https://www.lo.no/hva-vi-mener/lo-advokatene/sporsmal-og-svar/permitteringer2/#lonn_til_permitterte

Weatherfordklubben er alltid tilgjengelig for medlemmene pr. e-post eller telefon. Klubbkontoret bemannes enten fysisk på Forus, eller fra hjemmekontor.

Ta vare på hverandre og følg pålegg og anbefalinger fra helsemyndighetene.

STERKERE SAMMEN

I forbindelse med situasjonen rundt koronaviruset og permitteringer dukker det opp mange spørsmål fra våre medlemmer om kontingent og medlemskapet.

Kontingent:
Hvis du blir permittert fra egen bedrift (gjelder ikke bare ved permitteringsvarsel) vil du ikke lengre bli trukket kontingent over lønn etter at arbeidsgivers lønnsplikt er over.

Det er viktig at vi har registrert riktige opplysninger. Gå inn på www.industrienergi.no,  velg «Min side» og skriv i merknads feltet : ny status og hvor lenge du er permittert.
For deg som betaler kontingent direkte inn til Industri Energi gjelder samme prosedyre.

Dere vil da motta faktura på kr. 251,- eller kr. 344,- inkl. reiseforsikring

Øvrige forsikringer og bank:
Forsikringer som i dag betales direkte av medlemmet fortsettes som før.
Ta kontakt med din lokale Sparebank 1 hvis du har spørsmål angående dine forsikringer.

Er du kunde i Sparebank 1 og har behov for å diskutere endret økonomisk situasjon på grunn av permitteringer, ta kontakt med din lokale Sparebank 1.

For andre spørsmål:
Har du spørsmål i forbindelse med korona-situasjonen og permitteringer, ta kontakt med din lokale tillitsvalgt.


Klubbkontoret vil i noen dager drives som hjemmekontor. Det er foreløpig ikke snakk om coronasmitte, bare førevar pga forkjølelse. Alle komunikasjonsveier er fortsatt åpne, e-post, telefon, messenger m.m. fungerer som normalt. Hele forbundskontoret til Industri Energi styres også elektronisk fra hjemmekontor rundt om i landet. Industrienergi.no oppdateres også fortløpende.

Vi har ikke permitteringer ennå, men det er naturlig å tro at det kan komme premitteringer om ikke lenge. Vi i oljeservice blir påvirket av hva som skjer I olje og operatørselskapene, og vi føler utviklingen fra time til time. Myndighetene legger akkurat nå frem resultatene av helgens og nattens forhandlinger. Vi er spent på hva den totale «pakken» gir.

Norsk olje og gass forlenger gyldigheten på sikkerhets og beredskapskurs https://enerwe.no/covid-19-hms-offshore/forlenger-gyldighet-pa-sikkerhets–og-beredskapskurs-pa-ubestemt-tid/357874?fbclid=IwAR1JzvuRrID7BXJjAq2fgxLNBPMC4f5qSREKtV1acKkhbX20iXkrnD098nU